Un plan, por favor

Un plan, por favor

Un plan, por favor

Os países con economías puxantes gañan peso respecto ás súas unidades territoriais superiores. Emprenden máis, invisten máis, producen máis, xeran máis postos de traballo, captan poboación. A evolución da economía galega no século actual fala de estancamento respecto da economía española: en 2000, representaba un 5,17% do PIB total español, en 2015 o 5,15%. Mentres tanto, Madrid pasaba do 17,67% ao 18,83%, e iso malia ser España, disque, un país descentralizado.

Paga a pena botar un ollo ao xeito no que evolucionou o PIB galego respecto do español. Diciamos que supuña un 5,17% en 2000; en 2005 –último goberno Fraga– pasou ao 5,18%; en 2009 –único goberno bipartito–, elevouse ata o 5,26%; e en 2015, os anos do Feijoo, baixou deica o 5,15%. Con Touriño ao fronte, Galicia gañou 8 puntos porcentuais sobre o PIB español; 11 perdeu con Núñez Feijoo.

A cuestión clave está en dirimir o porqué da diferenza drástica entre ese período 2005-2009 e o intervalo 2009-2015. A resposta semella obvia: distintos gobernos, modelos diferentes. Mentres que durante os anos do bipartito, apostouse pola industria do país, por proxectos no rural, polo I D, pola cultura propia, unha vez o PP recuperou o poder, regresou á inercia de xestionar a continuidade, intervindo aló onde compensa e eliminando calquera iniciativa contraria aos intereses afíns. Dito doutro modo: o bipartito tiña un plan axeitado ao país e á situación; o PP de Galicia seguiu a estela do goberno español de competir a base de salarios baixos e produción de escaso valor engadido.

Os partidos concorrentes ás vindeiras eleccións deben presentar o seu plan para que a economía galega saia do estancamento relativo no que está e permita xerar unha dinámica propia das sociedades que medran e avanzan. Un plan que identifique o banco de proxectos que haberán crear traballo e riqueza por riba da mera tendencia global. Un plan que permita recuperar os 74.400 traballadores galegos perdidos dende 2009 (redución de poboación activa) e que absorba con naturalidade as demandas dos mozos galegos que se incorporan ao mercado laboral.

Os partidos concorrentes ás vindeiras eleccións deben explicar como o van facer, cal sería o plan do vindeiro goberno en materia de política industrial, de desenvolvemento e innovación, de dimensionamento corporativo, de cooperación e cooperativismo, de internacionalización, de captación de investimento. Deben deseñar un plan e trasladalo á sociedade para buscar tamén a súa complicidade e participación, e concretamente deberán ofrecelo aos propietarios dos recursos e do capital para conseguir a súa conivencia baseada na utilidade social e na rendibilidade empresarial. 
Este artículo no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial o de Economía Digital y sus accionistas.

Marcelino Fernández Mallo

Enviaremos un mensaje al correo indicado con el enlace que deberás clicar para completar el alta. No recibirás ningún boletín hasta entonces. Política de privacidad