• Síguenos:

Sen reacción no rural galego

A semana pasada coñeceuse unha información que, sendo de máxima relevancia, pasou como se tal cousa. Segundo os últimos datos publicados polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social relativos ao sector de Agricultura, Gandería e Pesca, o campo español empeza a reverter a tendencia dos anos anteriores respecto dos traballadores autónomos no rural. Así, mentres en 2013 observábase unha perda do 0,6%, no mesmo período de 2014 experimentouse un crecemento, inda pequeno, do 0,1%.

Por Comunidades Autónomas, a evolución amosa diferenzas notables e así, fronte ao crecemento do 1,8% en Andalucía ou o 1,5% en Murcia, Galicia e Asturias presentan una perda do 2,5%. De feito, Galicia convértese na Comunidade Autónoma por maior número de baixas, tanto en termos absolutos como relativos.

Levamos tempo sinalando o sector primario como un dos eixos críticos para o progreso de Galicia. Quedaron atrás aqueles tempos nos que o agro semellaba condenado á transformación, primeiro, e á marxinalidade finalmente. A evolución da demanda mundial, en termos de cantidade mais outrosí de calidade e innovación, favorece o xurdimento de novas oportunidades, o crecemento xeral da actividade e a mellora drástica de rendibilidade. O agro, ademais, constitúese no alicerce de industrias manufactureiras de alto valor engadido da man de tendencias como os alimentos funcionais e a agricultura ecolóxica.

Ademais de arrepiantes cifras de desemprego e emigración, Galicia amosa un grave problema demográfico que se ceba especialmente nas rexións interiores e rurais en xeral. Tanto por tradición como por condicións climáticas e morfolóxicas, somos un País con grandes potencialidades no eido do rural. Porén, as políticas levadas a cabo polo Partido Popular dende que recuperou o goberno galego non facilitaron en nada, máis ben todo o contrario, a rexeneración do agro.

Cómpre o deseño e implantación dun modelo capaz de vertebrar o territorio, xerar emprego de alto valor, integrarse coa industria en igualdade de condicións, abordar os mercados exteriores (español e internacional) e tirar proveito das sinerxias latentes no País entre terra, coñecemento, organización (as cooperativas!) e produto. É cuestión sobre todo de vontade, como case sempre.

Marcelino Fernández Mallo

Enviaremos un mensaje al correo indicado con el enlace que deberás clicar para completar el alta. No recibirás ningún boletín hasta entonces. Política de privacidad