• Síguenos:

O medio como factor económico de futuro

En dous traballos que tiven a ocasión de desenvolver nos últimos meses, destacamos o protagonismo que debería xogar a “economía do medio” nas políticas a deseñar e implantar tanto por parte do goberno galego como polos principais concellos –e mesmo deputacións– do país.

Baseabamos a nosa proposta en dous factores relevantes: o primeiro, o convencemento de que o executivo autonómico e máis os gobernos municipais e provinciais (estes mentres existan) haberían ser a forza motriz da recuperación –máis ben, da transformación– económica de Galicia. Esta crise confirmou a incapacidade do sector privado propio para xerar unha dinámica produtiva solvente suficiente como para propiciar o progreso do país e fornecer aos seus cidadáns das requiridas oportunidades de traballo. E demostrou tamén que a típica posición reactiva da acción política, esa que intervén nada máis que cando os problemas lle estoupan na faciana, representa unha postulación a prol da continua decadencia de Galicia.

Semella preciso, xa que logo, trazar unha política económica que promova proxectos e investimentos o que tal implica determinar as actividades que permitan obter un maior retorno. Velaí o segundo factor que alenta a nosa proposta: o chamado sector medioambiental, esa industria dedicada á preservación dos recursos e a contorna natural, figura como unha das actividades cun meirande potencial de crecemento. Por outra banda, Galicia ofrece uns activos ecolóxicos de elevado valor. Nesta intersección entre capacidade de desenvolvemento e calidades dos factores endóxenos descansa unha grande oportunidade para o país que polo momento ninguén parece disposto a aproveitar.

Podemos concretar. Hai poucas datas, recibimos información sobre a política que unha cidade, Estocolmo, está a poñer en práctica en torno ao medio, a cal actúa de acicate para o desenvolvemento dunha industria local especializada con indubidable proxección internacional.

Na capital sueca cobren a demanda de enerxía de calefacción a partir dun sistema alimentado por los propios residuos que xera a urbe; as fachadas dos edificios están equipadas con paneis solares que satisfán as necesidades enerxéticas das vivendas e mesmo se utilizan noutras aplicacións da cidade; os baños nútrense da auga da choiva; disponse dun amplo servizo de alugueiro de coches eléctricos; os autobuses urbanos operan con biogás e etanol; o conxunto do deseño en mans do Concello observa uns estritos criterios de eficiencia enerxética; está prohibido o uso de materiais coma cobre ou PVC; instalouse un carril bici ao longo do cal se chega a calquera curruncho da metrópole; un dos seus distritos, HammarbySjöstad, está considerado un exemplo integral de “greencity”. En fin, Estocolmo acaba de recibir o EuropeanGreen Capital Award que a recoñece como a cidade plenamente ecolóxica que é.

Para os gobernos con capacidade de actuación en Galicia: tomen o exemplo de Estocolmo u tantos outros similares; engadan o papel da Universidade na revolución da economía do medio e terán posto a primeira pedra para o abrollo dun sector de gran potencial a prol do desenvolvemento do país.

Marcelino Fernández Mallo

Enviaremos un mensaje al correo indicado con el enlace que deberás clicar para completar el alta. No recibirás ningún boletín hasta entonces. Política de privacidad