• Síguenos:

O emprego con Feijóo

Na súa recente viaxe caribeña, Núñez Feijóo amosouse exultante. Manifestou que Galicia era unha economía puxante e nin sequera arroubou. Cando tomou el as rédeas do goberno en abril 2009, si era a galega unha economía en marcha, con proxectos transcendentes que empezaban a dar salientables froitos. O seu goberno parou aquilo e todo cambiou; para mal como axiña veremos.

A crise golpeou forte a economía galega e a recuperación amósame aínda máis feble que a española. Acábanse de publicar os datos do Servicio Público de Empleo correspondentes ao mes de maio e o Partido Popular lanzouse a divulgalos como se representasen un gran mérito. Mais unha análise mesmo sinxela matiza a cifra sintética (redución do paro rexistrado) e demostra que a situación do emprego en España continúa a ser dramática.

Tomemos cifras de Galicia para facer un balance da xestión do executivo Feijóo en materia de emprego, sen dúbida o factor fundamental que delimitará o seu éxito ou o seu fracaso. Preferimos manexar datos do INE, máis fiables cós do Servizo Público de Empleo: por un lado, estes non consideran os parados non rexistrados (hainos abondos) e introducen o factor estacional propio dos datos mensuais. Así pois...

No T2-09 (segundo trimestre de 2009, toma de posesión de Feijóo), a taxa de desemprego en Galicia era do 12,6% fronte ao 17,8% de España. O bipartito deixaba un diferencial a prol da nosa economía de 5,2 puntos. Pois ben, no T1-16, o paro en Galicia era do 18,2% (aumento de 5,6 puntos) fronte ao 21% en España (aumento de 3,2). O incremento relativo superior do paro entre os traballadores galegos fixo que aqueles 5,2 puntos de diferencial se reduciran ata os 2,8 actuais.

Mantendo a comparación entre o T2-09 e o T1-16, vemos que en España aumentaron os parados un 15,7% por un 36,7% en Galicia (de 167.000 a 228.000), uns datos que se nos antollan terribles para a nosa economía. Os parados galegos significaban en 2009 (2ºT) el 4% del total España; tralo goberno Feijóo, e polo momento, representan o 4,8%.

Seguimos profundando: a poboación ocupada caeu entre os dous períodos un 11,4% en Galicia (5,9% en España) e así pasou a representar un 5,7% do total español fronte ao 6% de 2009.

Quedaría o alivio de que os parados tivesen aumentado polo crecemento da poboación activa, a disposta a traballar, pero iso non é así senón, de feito, todo o contrario. A poboación activa en Galicia descendeu un 5,4% polo 2% do dato español. Quere isto dicir que o desemprego aumentou en Galicia malia que moitos galegos renunciaron a buscar emprego ou simplemente marcharon do país (case a tripla ca en España).

A análise resulta aínda máis apocalíptica se tomamos os traballadores por debaixo dos 35 anos. Neses tramos de idade, o paro descendeu un 3,8% o cal parece un bo dato. Pero non é así: o motivo da baixada do desemprego entre os máis novos debeuse a caída na poboación activa, que pasou de 470.000 traballadores ata os 322.000, unha redución insólita do 31,5%. Así é que a poboación ocupada nos tramos inferiores aos 35 anos reduciuse en 145.000 traballadores, un 37%!

A Xunta do PP podería tentar acoutar o período da análise, pero tampouco así as cousas lles son favorables. Un so dato: a variación interanual dos afiliados á Seguridade Social medrou en España un 5,6% polo 2,3% de Galicia, un crecemento que nin sequera chega á metade da cifra española.

Parece que non hai espazo para a discusión: a xestión económica do Partido Popular en Galicia está afundindo a capacidade de xeración de emprego do país. As razóns da desfeita serán motivo dun vindeiro artigo. 

Marcelino Fernández Mallo

Enviaremos un mensaje al correo indicado con el enlace que deberás clicar para completar el alta. No recibirás ningún boletín hasta entonces. Política de privacidad