• Síguenos:

O balance dun goberno

No anterior artigo que publicabamos en Economía Digital, O emprego con Feijoo, amosábamos os datos en torno ao emprego en Galicia os cales demostraban o descomunal fracaso da Xunta popular dende que Núñez Feijoo se fixera co goberno. Buscando unha perspectiva neutral, manexamos cifras relativas respecto á media española que comparaban a evolución durante as dúas últimas lexislaturas.

Estes eran os números máis significativos extraídos da última enquisa da EPA:

- En España aumentaran os parados un 15,7% por un 36,7% en Galicia

- A poboación ocupada caeu un 11,4% en Galicia por un 5,9% en España

- A poboación activa en Galicia descendeu un 5,4% polo 2% do dato español

Como sinalabamos, tales cifras non deixaban espazo para a discusión. Agora que acaba de rematar a lexislatura, engadimos un dato que complementa a análise e que confirma ese devalo continuado que está sufrindo Galicia e que a condena á progresiva e semella que imparable marxinalidade.

A poboación representa a síntese indiscutible da evolución dun país e visibiliza a súa puxanza ou a súa depresión. Os países dinámicos e con expectativas de progreso, ven aumentar as súas variables demográficas mentres que as economías regresivas padecen a perda de habitantes. Pois ben, o panorama para Galicia resulta brutal. Atendan:

Entre 2009 e 2016, a poboación española aumentou en 199.151 persoas o que supón un incremento do 0,43%. Con esa mesma referencia temporal, e sempre segundo cifras do INE, a poboación en Galicia diminuíu en 46.806 persoas, unha redución do 1,69%.

Somos incapaces de reaccionar, de romper esta vaga de autoeliminación. Se tomamos a serie completa, que empeza o 1/1/2002, vemos cómo Galicia pasou de representar un 6,57% da poboación española ata o 5,86% actual mentres que Madrid evolucionou do 13,35% ao 13,85% e Cataluña do 15,55% ao 15,94%. Galicia perde no intervalo 71 puntos porcentuais mentres Madrid gaña 50 e Cataluña 39. Esa é a tendencia.

O goberno Feijoo non fixo nada para invertela: non captou proxectos de investimento nin mobilizou o uso dos capitais privados dispoñibles, non promoveu iniciativas empresarias, non explorou os sectores de futuro que substitúan a perda de peso da construción, non alentou o crecemento das unidades produtivas, asistiu impasible á perda de referentes corporativos galegos, rexeitou contribuír ao crecemento do movemento cooperativo, mantívose alleo á promoción da chamada bioeconomía, continuou a súa política de abandono do rural, proseguiu a facilitar a invasión xa endémica do eucalipto evitando o progreso e desenvolvemento dos sectores agrogandeiro e forestal autóctono, tampouco non abordou a penetración do produto galego nos mercados españois (chegou a lanzar unha campaña para consumir produtos españois en Galicia!!!) e nos mercados internacionais alén de Inditex e Citröen, etc.

A falta dunha política de desenvolvemento e progreso económico a partir de forzas motrices endóxenas potenciadas polos poderes públicos derivou na continuidade dunha inercia que conduce a súa miniaturización empresarial e xa que logo á desertización do país por falta de oportunidades de emprego cualificado. Están a piques de convocarse novas eleccións galegas nas que, esperemos, estas cuestiones esenciais supoñan unha parte crucial do debate.

Marcelino Fernández Mallo

Enviaremos un mensaje al correo indicado con el enlace que deberás clicar para completar el alta. No recibirás ningún boletín hasta entonces. Política de privacidad