• Síguenos:

Galicia sen Industria

Seica a Fábrica de Armas da Coruña, o que dela queda tras case 80 anos de traxectoria, ten os días contados. É o último capítulo, que non derradeiro, desta crónica lamentable de destrución do tecido industrial do país. As economías solventes e puxantes basean a súa fortaleza na industria. Polo contrario, os países ricos en materias primas incapaces de desenvolver proxectos de transformación están condenados á pobreza.

Si, claro, sempre hai exemplos. A cuestión, coma sempre en economía, non radica neste caso ou naquel caso senón no seu agregado. E a evolución da industria galega, en cifras e tamén en casos, non deixa lugar ás dúbidas. Quixen afondar un chisco nesta realidade e busquei presenza galega nos sectores industriais que me pareceron máis significativos de cara ao futuro económico neste mundo con tendencia irreversible á globalización.

Escollín cinco sectores pola súa significación e comprobei a localización das principais empresas en cada un deles. Os sectores seleccionados foron: o sector farmacéutico, no cal resulta fundamental o I D e Galicia contou cunha experiencia punteira; o sector de equipos eléctricos, pola súa condición de provedor de outros múltiples sectores industriais; o sector de compoñentes do automóbil, por amosar nel Galicia unha especialización positiva; o sector das tecnoloxías da información, de protagonismo evidente en calquera proxección; e o sector ferroviario por tratarse dunha industria de alta tecnoloxía normalmente vinculada a proxectos públicos. Ben, estes foron os resultados:

Sector farmacéutico (CNAE 2120): 26 empresas en Cataluña, 17 en Madrid, 2 en Aragón y Comunidade Valenciana, y 1 en Castela León, Euskadi y Castela La Mancha. Total 50. En Galicia 0.

Sector equipos eléctricos (CNAE 2790): 15 empresas en Cataluña, 10 en Euskadi, 9 en Madrid, 7 en Aragón, 3 na Comunidade Valenciana, 2 en Asturias e 1 en Andalucía, Navarra, Murcia e Galicia (SGL Carbón SA): Total 50.

Sector compoñentes do automóbil (CNAE 2932): 21 en Cataluña, 16 en Euskadi, 14 en Castela La Mancha, 10 en Navarra, 9 en Aragón, 8 na Comunidade Valencia e en Galicia, 6 en Madrid, 3 en Andalucía e en Castela León e 1 en Estremadura e Cantabria. Total 100.

Sector tecnoloxías da información (CNAE 6209): 28 en Madrid, 13 en Cataluña, 4 en Euskadi, 2 en Aragón e 1 en Andalucía, Cantabria e Asturias. Total 50. En Galicia 0.

Sector ferroviario (CNAE 3020): 8 empresas en Madrid, 5 en Cataluña e no País Vasco, 2 en Aragón e 1 na Comunidade Valenciana, Navarra, Castela León, Andalucía e Asturias. Total: 25. Galicia 0.

So é unha mostra pero entendemos que abondo significativa por tratarse das principais empresas en sectores esenciais para o futuro económico. Delas, 80 localízanse en Cataluña, 68 en Madrid, 36 en Euskadi, 22 en Aragón, 15 en Castela La Mancha, 14 na Comunidade Valenciana, 9 en Galicia: 8 no sector de compoñentes do autómobil, 1 en equipos eléctricos e 0 nos farmacéutico, tecnoloxías da información ou ferroviario.

O deserto. Permítaseme lembrar aqueloutro artigo no que se falaban das posibilidades do país, eternamente frustradas. 

Marcelino Fernández Mallo

Enviaremos un mensaje al correo indicado con el enlace que deberás clicar para completar el alta. No recibirás ningún boletín hasta entonces. Política de privacidad