• Síguenos:

A política económica de Galicia

En poucas datas terá lugar o chamado Debate sobre o Estado da Autonomía. A cuestión económica centrará previsiblemente boa parte das alegación dos distintos partidos. Se os nosos parlamentarios reproducen o esquema das anteriores ocasións, centraranse en datos dos últimos meses para ilustrar unha posición, e tamén a contraria.

Núñez Feijoo defenderá o que leva defendendo en cada intervención: que a situación de Galicia é mellor cá do conxunto do Estado, achegando en especial o diferencial na taxa de desemprego sen mencionar que dende que o PP recuperou o goberno, esa diferenza diminúe cada ano.

A realidade da economía galega non pode describirse tendo á vista os últimos doce meses, xa de por si alarmantes (18.000 familias en estado de pobreza grave, o 7,4% do total), senón a súa evolución nun período maior que permita un diagnóstico fiable. E nese sentido, lamentamos ter que constatar a perda de peso respecto ao conxunto do Estado en calquera das variables básicas de síntese: poboación xeral, poboación ocupada e Producto Interior Bruto. Mais temo que isto pouco se tratará no debate.

En troca falarase de datos e de feitos concretos. Apenas haberá discursos de política económica. E iso porque tal concepto estratéxico non se adoita presentar xunguido a Galicia como ente territorial. Os gobernos galegos do PP actúan como xestores de continuidade dunha realidade que asumen derivada das circunstancias da contorna e da política económica central.

Algún día Galicia haberá discutir o seu modelo económico e, quizais, o vindeiro debate podería converterse nesa data emblemática que determinan as “primeiras veces”. Na modesta intención de contribuír á definición dunha política económica de noso, velaquí os seis eixos esenciais que deberían artellala:

1 Dimensión empresarial: un dos grandes problemas da nosa economía. Precísanse políticas de concertación, agrupación, asociación, fusións e cooperación. Un exemplo nítido dos moitos a citarmos: o propio movemento cooperativo de Galicia precisa un pulo institucional importante nesta dirección.

2 Catarse no rural: o minifundismo, a falta de ordenación territorial e a invasión terrible do eucalipto están a condicionar a evolución do sector agrario galego, estancado dende hai décadas, así como do forestal, entregado ao monocultivo, e da industria agroalimentaria. Galicia pode e debe protagonizar unha revolución do rural que propicie a recuperación e crecemento de cultivos con forte demanda nos mercados mundiais.

Permítaseme incluír neste punto a recuperación imprescindible de recursos mariños nas nosas costas, co caso paradigmático de tantas especies de crustáceos e moluscos outrora abondosas e que agora hai que traer de países como Escocia ou Holanda.

3 Expansión de mercados: Non se trata unicamente de aumentar os destinos da produción de Galicia e as súas vendas, que tamén por suposto, senón de acceder a mercados de maior esixencia que demanden solucións de innovación e valor engadido. Por tal motivo, é de novo imprescindible unha política de expansión que potencie a distribución do produto galego no mercado español e promova consorcios de exportación multiproduto para os mercados internacionais.

4 Captación de proxectos: Novamente se constata a falta de estratexia na captación de investimentos para Galicia, o cal se demostra á vista da minúscula cota de capital exterior que capta respecto do total español. A acción do executivo galego limítase a tentar certo xogo de influencias en determinados sectores da man do goberno central.

5 Innovación de produto e proceso
: Un país das nosas características precisa acertar na súa actividade de I D de xeito que esta resulte decisiva á hora de presentar novos produtos e mellorar a eficiencia a través da optimización de procesos. Tristemente, a escasa integración entre os tres participantes no contexto innovador, administración, universidades e empresa, e a dispersión de iniciativas lastra una actividade clave para a competitividade que esixe, ademais, unha superior dedicación de recursos. Os recortes neste ámbito revélanse unha bomba de profundidade contra o progreso do País.

6 Sector servizos: O sector servizos precisa unha análise específica por actividade. Tomando aquela cunha maior influencia sobre a economía, o Turismo, malia as cifras relativamente boas do último ano, é preciso concienciarse de que Galicia presenta un potencial de enorme crecemento. Para concretalo, ademais de mellorar notablemente a intelixencia e os recursos dedicados, é preciso apelar á recuperación da paisaxe galega, valor clave de Galicia como destino, e ó coidado e rehabilitación do noso rico patrimonio artístico e cultural. Volve aparecer a lacra do eucalipto como factor pernicioso a resolver de vez antes de que sexa irremediablemente tarde.

Estaremos atentos ó debate. Se os nosos representantes dan en discutir sobre os aspectos anteriores, daremos a benvida á dimensión estratéxica como eixo inspirador da súa actuación de cara á transformación desta economía galega en grave, moi grave, situación.

Marcelino Fernández Mallo

Enviaremos un mensaje al correo indicado con el enlace que deberás clicar para completar el alta. No recibirás ningún boletín hasta entonces. Política de privacidad